เวลาเราไปเซเว่นไม่ว่าสาขาไหนเรามักจะจือ..................... ( เจ้าถิ่นทุกที ทุกที่ )